įręsti

įręsti
įręsti, įreñčia (į̃renčia Jdr), į̃rentė 1. tr., intr. R221, K, padaryti įpjovą, įkirsti, įpjauti: Obelis įręstà ant lazdos (= lazdai) J. Kas čia į stalą įpjovęs, įreñtęs? KI355. Kad jo kamieną įrenti, tai išteka iš jo syvai Kel1881,142. Kažin kas įreñtęs medį ir palikęs Žgč. Jis giliai iñrentė pirštą Lp. | refl. K, Š: Kirvis pasprūdo, ir įsìrenčiau į koją Ll.išpjaustyti: Kryžiaus skersmeny įręsta gotinėmis raidėmis: „Čion ilsis Dievyje Adomas Šalteikis“ I.Simon. Buvo įreñtęs ličbą, kada butas statytas Jdr. Į lazdą įrę̃sk tiek rintelių, kiek karpų turi, i pamesk. Kas tą lazdą atras, tam tos karpos prikibs (priet.) Slnt. Jis … savo vardą į nekurį medį įrentęs LC1886,34. | prk.: Tik Šimonio likimas savo skaptu įrenčia vieną bruožą po kito I.Simon. | refl. prk.: Veide per anksti ryškiai įsirentę tragizmo ruožai . 2. tr. sukirsti iš rąstų, išręsti: Uošvis įreñčia iš vidaus kiaunorę J. Pirma įreñčia rentinį, paskui išveda sienas Š. \ ręsti; apręsti; atręsti; įręsti; išręsti; nuręsti; paręsti; perręsti; priręsti; suręsti; užręsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Iresti — Original name in latin Ireti Name in other language Iresti, Irestii, Ireti, Iretii State code RO Continent/City Europe/Bucharest longitude 45.92993 latitude 26.94393 altitude 284 Population 1100 Date 2013 04 21 …   Cities with a population over 1000 database

  • įręsti — įrę̃sti vksm. Įrę̃sk į lãzdą vieną rintẽlį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • Conjugaison Italienne — Sommaire 1 Généralités 1.1 Le verbe 1.2 Les pronoms personnels sujets 1.2.1 Pas de pronom personnel sujet …   Wikipédia en Français

  • Conjugaison italienne — Sommaire 1 Généralités 1.1 Le verbe 1.2 Les pronoms personnels sujets 1.2.1 Pas de pronom personnel sujet …   Wikipédia en Français

  • Liste der Orte im Kreis Vrancea — Gemeinden des Kreises Vrancea AB AR …   Deutsch Wikipedia

  • apręsti — aprę̃sti, apreñčia, àprentė tr. 1. K padaryti aplink įkarpas, įpjovas: Apirenčiu SD1102. | refl. tr. K: Apsìrenčiau padus [klumpėms], bet dar peretkai nuo kurpalių nenuimti Brt. 2. padaryti ką rentinio pavidalo: Kur uolose savaime yra… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atręsti — atrę̃sti, atreñčia, àtrentė tr. atkirsti: Jis àtrentė rąsto galą, t. y. dailiai atkirto J. ║ atpjauti, atkirpti, atrėžti: Atrę̃sk nuo audeklo tą galelį kalėdninkams Dr. ręsti; apręsti; atręsti; įręsti; išręsti; nuręsti; paręsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išręsti — išrę̃sti, išreñčia, ìšrentė tr. 1. išpjauti, iškirsti: Jis išrentė rintį Sg. Išrę̃sk man mažą geldelę Klp. Po tomis užlomis par uolektį dvi kartali tvorinyki pasieti vytimis, vienais galais į kamaros sieną stipriai įremti skylėse, tai lėtai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuręsti — nurę̃sti, nureñčia, nùrentė 1. tr. R7, N, K, Jrk10, BŽ341, DŽ, Jrb nukirsti, nupjauti: Aš nùrenčiau rąsto galą J. Nuręsk man kliucių B. Anksčiau jame niekas neganė, retai kas kokį grėbliakotį ar menturį tenurentė – mylėjo žmonės mišką, augino… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paręsti — parę̃sti, pareñčia, pàrentė 1. tr.: Pàrenčiau rentinį, t. y. po rentiniu naujus vainikus indėjau J. 2. tr. sukirsti, pastatyti: Jau paręstà troba jų J. 3. intr. šnek. pavalgyti: Darbininkas kad ręste parę̃s gerai, t. y. pavalgys, tai dirbs J …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”